طراحی سایت پرتال

طراحی سایت پرتال

1394/08/09

از پرتال به عنوان منبعی برای متصل شدن و ورود به دنیای بسیار بزرگی از اطلاعات و طراحی سایت یاد می شود، پرتال های در برخی موارد به صفحات زرد اینترنتی مشهور هستند که حاوی تعداد زیاد مطالب اند که کاربران ...

طراحی پرتال سازمانی

1394/08/09

امروزه از مهم ترین دغدغه های کاری سازمان ها و موسسات ارائه خدمات به صورت همزمان و مشتری پسند به کاربران از طریق طراحی سایت است، چرا که موجودیت و رسیدن به موفقیت در حوزه کاری هر سازمان راضی نگه داشتن مشتریان ...

875 73 222     180 20 229 - 021