طراحی وب سایت شرکت گلبافت

طراحی وب سایت شرکت گلبافت

خدمات ارائه شده: طراحی وب سایت و پشتیبانی
زمینه فعاليت: تولید پتو ، لحاف
تاریخ: سال 1390
تكنولوژی: HTML JQuery, ASP.Net
دايناميك: اخبار- خبرنامه - محصولات- گالری
وب سایت:www.golbaft.com

875 73 222     180 20 229 - 021