شرکت تکلاد

شرکت تکلاد

خدمات ارائه شده: دامنه - میزبانی - طراحی وب سایت و پیاده سازی - پشتیبانی
زمینه فعاليت: مدیریت ساختمان
تاریخ: سال 1387
تكنولوژی: HTML , Flash
وب سایت: www.taklad.ir

875 73 222     180 20 229 - 021